Tắt đèn
    Báo lỗi
    0 views

0/ 5 0 đánh giá

Cảnh Sát Tương Lai​ Thuyết Minh

Phim Cảnh Sát Tương Lai​ nói về 1 nhóm các đặc cảnh thời gian từ năm 2043 quay trở về năm 1993 để đuổi theo 1 nhóm cướp thời gian cũng quay về quá khứ để tẩy não của 1 vị thẩm phán. Vị thẩm phán này trong tương lai sẽ bắt giam tướng quân của bọn chúng.

Mở rộng