Tắt đèn
    Báo lỗi
    0 views

0/ 5 0 đánh giá

Bất Lảo Truyền Thuyết Lồng Tiếng

Nhân Long có một ông bác rất ham độc, vì muốn đoạt lấy gia sản của gia đình anh, nên ông đã dùng thủ đoạt bẫn thủi làm bùa ngãi. Nhân Long bị hại chết, không ngờ trời đỗ mưa to, sét lớn đánh trúng người Nhân Long, và anh trở thành Con Ma Hút Máu. Tiểu Quý (do Châu Sở Minh diễn ), Quý là bạn thân của Long, Anh là cảnh sát chính nghĩa, vì muốn trả thù cho bạn, nên anh quyết tâm học đạo pháp diệt trừ bùa ngãi…

Mở rộng