Tắt đèn
    Báo lỗi
    0 views

0/ 5 0 đánh giá

Biển Tĩnh Lặng Lồng Tiếng

Trong sứ mệnh 24 giờ đầy nguy hiểm trên mặt trăng, các nhà thám hiểm không gian cố gắng lấy mẫu từ một cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang chứa đầy những điều tối mật.

Mở rộng