Tắt đèn
    Báo lỗi
    0 views

0/ 5 0 đánh giá

Những Bác Sĩ Tài Hoa 2 Thuyết Minh

Những Bác Sĩ Tài Hoa 2 mô tả những câu chuyện của các bác sĩ, y tá và bệnh nhân tại bệnh viện. 5 bác sĩ đều đỗ vào cùng một trường đại học y vào năm 1999. Hiện họ là bạn bè và làm việc cùng nhau trong cùng một bệnh viện.

Mở rộng