Tắt đèn
    Báo lỗi
    0 views

0/ 5 0 đánh giá

Nước Mắt Đại Thánh: Đấu Chiến Thắng Phật Thuyết Minh

Câu chuyện kể về sau khi Tôn Ngộ Không được sắc phong Đấu Chiến Thắng Phật, tiếp tục những kiếp nạn cùng Đường Tam Tạng, tại đây Ngộ Không gặp phải kiếp nạn sắc tình lục dục nảy sinh tình cảm cùng với nữ yêu chốn hồng trần

Mở rộng